PACIENT

carregat amb un sac de paciència SA, amb molta paciència

El professor de matemàtiques sempre ha d’anar a classe carregat amb un sac de paciència, per suportar els seus alumnes

ésser un sac de paciència, tenir un sac de paciència

ésser un sac de paciència SV, pacient / dit per a referir-se a algú que té molta paciència (R-M, *)

Els seus companys li’n fan de totes, però ell és un sac de paciència i mai no es queixa (R-M)

carregat amb un sac de paciència, tenir un sac de paciència, prendre’s (alguna cosa) amb filosofia, més pacient que Job

ésser un sac de nervis (ant.)

més pacient que Job SA, extremament pacient i resignat (P)

Aquest noi és més pacient que Job, no es posa mai nerviós

ésser un sac de paciència, tenir la paciència de Job, tenir més paciència que Job

prendre’s (alguna cosa) amb filosofia SV, saber suportar les vicissituds de la vida amb calma i paciència

Sempre es pren les coses amb filosofia: no li agrada atabalar-se per no res / Pren-te la vida amb filosofia / T’ho has de prendre amb filosofia (També s’usa amb el verb agafar) (*, *, Fr)

prendre paciència, ésser un sac de paciència

prendre’s (alguna cosa) (p.ext.), com un Job (p.ext.), no tenir pedres al fetge (p.ext.)

tenir la paciència de Job SV, ésser extremadament pacient (A-M)

Per ésser mestre cal tenir la paciència de Job

tenir més paciència que Job, tenir una paciència de sant, tenir més paciència que un sant, tenir més paciència que un mestre d’escola, més pacient que Job

com un Job (p.ext.)

tenir més paciència que Job SV, ésser molt pacient (A-M)

Encara no entenc com és que no ho ha deixat córrer, té més paciència que Job

tenir més paciència que un sant, tenir més paciència que un mestre d’escola, tenir la paciència de Job, tenir una paciència de sant, més pacient que Job

com un Job (p.ext.)

tenir més paciència que un mestre d’escola SV, ésser molt pacient (A-M)

No s’enfada mai, té més paciència que un mestre d’escola

tenir més paciència que un sant, tenir més paciència que Job, tenir una paciència de sant, tenir la paciència de Job

tenir més paciència que un sant SV, ésser molt pacient (A-M)

Té més paciència que un sant; li ho ha explicat moltes vegades abans que ho entengués

tenir més paciència que un mestre d’escola, tenir més paciència que Job, tenir una paciència de sant, tenir la paciència de Job

paciència de benedictí (p.ext.)

tenir un sac de paciència SV, pacient / tenir molta paciència (Fr, *)

Amb aquest nen has de tenir un sac de paciència, perquè és molt entremaliat

carregat amb un sac de paciència, ésser un sac de paciència

tenir un ventrell que tot ho paeix SV, ésser pacient per a les injúries (Fr)

No es queixa mai, té un ventrell que tot ho paeix / El personatge de la pel·lícula no tenia ventrell i es revenjava de totes les males passades que li feien (També s’usa amb la forma tenir ventrell)

fer-li mal ventrell (a algú) (inv.), tenir el ventrell gros (p.ext.), tenir estómac (p.ext.), tenir el fetge gros (p.ext.), tenir un bon pedrer (p.ext.)

tenir una paciència de sant SV, ésser molt pacient

Li ho ha explicat moltes vegades i com que no ho ha entès li ho ha tornat a explicar, té una paciència de sant (També s’usa amb la forma amb una paciència de sant)

tenir més paciència que un sant, tenir més paciència que un mestre d’escola, tenir més paciència que Job, tenir la paciència de Job

paciència de benedictí (p.ext.)