PACÍFIC

ésser un anyell SV, ésser suau, dolç, mansuet, com un anyell (IEC)

En Pere és un anyell, no li agrada barallar-se amb la gent

mansuet com un anyell, tou com la cera, dòcil com un xai, ésser un àngel, més dòcil que un xai, ésser de cera (algú)

gent de pau SN, persona que ama la pau (IEC)

Fins al dia del crim tothom els havia considerat gent de pau / Ésser un home de pau (També s’usa amb el nom home) (*, Fr)

gent de guerra (ant.), gent d’armes (ant.), amic de baralles (ant.)