PÀTRIA

la mare pàtria SD, la terra on hom ha nascut, la terra dels pares

Ha jurat per la mare pàtria

servir la pàtria SV, fer servei per a la pàtria, especialment d’armes (EC)

Un bon militar sempre ha de servir la pàtria

fer el soldat (p.ext.)