PÀGINA

a peu de pàgina SP, (a la) part baixa de la pàgina (EC)

Has d’escriure les referències de les citacions a peu de pàgina

pàgina de respecte SN, cadascuna de les pàgines en blanc, al principi o al final d’un llibre (EC)

Aquest volum de l’enciclopèdia no té cap pàgina de respecte, ha sortit defectuós