OSTENSIBLEMENT

a so de bombo i platerets SP, amb molta propaganda o amb lloances exagerades (EC)

Sempre que fan un favor és a so de bombo i platerets perquè tothom ho sàpiga / Va escampar la notícia a so de bombo i platerets / Anunciar una cosa a so de bombo i platerets (R-M, R-M, IEC)

a so de tabals

a la sorda (ant.), a banderes desplegades (p.ext.), a la destapada (p.ext.)

davant dels nassos (d’algú) SP, de manera ostensible (R-M)

Van canviar els documents davant dels nassos del vigilant i ni se’n va adonar / Ell es va refiar massa i li van prendre el càrrec davant dels nassos; no ho van dissimular gens (S’usa normalment amb els verbs ésser, tenir, trobar, etc. El complement és opcional) (*, R-M)

a la cara, a ulls veients

davant els nassos (d’algú) (v.f.), davant del nas (d’algú) (v.f.), davant el nas (d’algú) (v.f.)