ORSANT

a l’orsa SP, contra la direcció del vent, en mar / una nau, navegar amb la proa, tant com és possible, contra el vent (R-M, IEC)

Havíem de remar a l’orsa i el vent era tan furient que ens va costar arribar a port / La barca anava a l’orsa / El motor del iot ha de fer més força en aquests moments perquè naveguem a l’orsa (Sovint s’usa amb els verbs anar, navegar, remar, etc.) (R-M, *, *)

a orsa (v.f.), amb les orses (v.f.), tocar d’orsa (p.ext.)