ORNAMENT

ésser la gala de SV, ésser l’ornament principal (IEC)

Els collarets de perles acostumen a ser la gala d’aquest tipus de festes / Ésser la gala de la ciutat (*, Fr)