ORINAR

canviar l’aigua de les olives SV, orinar / expel·lir orina (R-M, *)

El pobre vell diu que ha d’anar tot sovint a canviar l’aigua de les olives (R-M)

fer un riu, mudar l’aigua al canari, fer aigua

fluix de pestell (p.ext.)

fer aigua SV, orinar / expel·lir orina (Fr, *)

Vaig a fer aigua un moment

fer un riu, canviar l’aigua de les olives, mudar l’aigua al canari

tenir una necessitat (p.ext.)

fer les necessitats SV, orinar / expel·lir orina (EC, *)

Ara torno, vaig a fer les necessitats / És a fer les seves necessitats (També s’usa amb les formes del possessiu en posició prenominal)

fer un riu

tenir una necessitat (p.ext.)

fer un riu SV, orinar / expel·lir orina (IEC, *)

Vaig a fer un riu i podrem marxar / Vés a fer un riu abans d’anar cap a l’escola (R-M)

canviar l’aigua de les olives, mudar l’aigua al canari, fer aigua, fer les necessitats

fluix de pestell (p.ext.)

fer un roll (Mall.)

fer un roll SV, expel·lir orina per la uretra

A cada moment ha d’anar a fer un roll

fer un riu, mudar l’aigua al canari

[Mall. (A-M)]

mudar l’aigua al canari SV, orinar / expel·lir orina (R-M, *)

Ha anat a mudar l’aigua al canari; ara mateix torna (També s’usa amb el verb canviar) (R-M)

canviar l’aigua de les olives, fer un riu, fer un roll, fer aigua

tenir una necessitat (p.ext.), fluix de pestell (p.ext.)

tenir una necessitat SV, sentir la dita urgència (d’orinar) (A-M)

Sempre tenia una necessitat quan no hi havia cap lavabo a prop. Quin nen!

fer les necessitats (p.ext.), fer aigua (p.ext.), mudar l’aigua al canari (p.ext.)