ORINAL

paella de malalt SN, orinal molt baix de vores, que serveix per a les evacuacions dels malalts que no poden llevar-se del llit (A-M)

No es pot aixecar del llit, així que porta-li la paella de malalt

pot de cambra

pot de cambra SN, orinal / vas de terrissa, de metall, etc., que serveix per a orinar-hi i àdhuc defecar-hi (A-M, *)

Buida el pot de cambra de l’avi i neteja’l

paella de malalt

[Conflent (A-M)]