ORIGEN

de part de SP, per comissió o encàrrec de tal o tal (A-M)

Us porto una carta de part del senyor Tal / Fes-li un petó de part meva (EC, *)

en nom (d’algú)

denominació d’origen SN, denominació d’un país, d’una regió o d’una localitat, que designa un producte que n’és originari i que té unes característiques de qualitat tipificades i controlades (IEC)

Un vi amb denominació d’origen Penedès (IEC)

de marca (p.ext.)

des del ventre de sa mare SP, des que va néixer (IEC)

És entremaliat des del ventre de sa mare (També s’usa amb la forma des del ventre de la seva mare)

de natura (p.ext.), de naixement (p.ext.)

estat original SN, estat o situació existencial que moltes religions suposen com a propi de la humanitat en els seus orígens, en contraposició al seu estat actual (EC)

Algunes religions creuen en l’existència d’un estat original previ al pecat comès per Eva

el pecat original (p.ext.), paradís terrenal (p.ext.)