ORIENTAR-SE

sortir a camí SV, trobar camí després d’haver anat perdut sense camí (IEC)

Convé que sortim a camí, si volem arribar d’hora a casa (També s’usa amb el verb eixir)

perdre el camí (ant.), no saber on té la mà dreta (p.ext.)