ORIENTAR

(fig.)

donar-li un camí (a algú) SV, orientar / donar una idea, una solució (R-M, IEC)

Volia que li donés un camí per poder seguir amb el seu projecte / Va consultar un advocat per tal que li donés camí en aquell afer tan complicat (També s’usa amb la forma donar-li camí (a algú)) (*, R-M)

prendre consell (d’algú) (inv.), prendre parer (d’algú) (inv.)

tornar (algú) a camí SV, fer sortir algú de l’error en què està (IEC)

Si no torna el seu fill a camí; no arribarà enlloc / Estava ben desorientat, però el seu germà el va tornar a camí fent-li veure ben clar allò que calia fer(*, R-M)

tornar (algú) a solc

anar per bon camí (inv.), anar pel camí dret (inv.), fill pròdig (p.ext.)