ORGANITZAT

tenir un bon cap SV, (tenir el) cap ben organitzat (IEC)

Per fer tantes activitats com fa ella s’ha de tenir un bon cap