ORGANITZAR-SE

campar-se-la SV, organitzar-se bé; cercar el propi benestar

Ell sí que se la campa perquè només treballa mitja jornada i està ben pagat! / Ja veig que no te la campes; tal com ets no viuràs mai tranquil (*, R-M)

saber-se entendre, viure la vida, viure bé

saber-se entendre SV, tractar-se bé; cercar el propi benestar (R-M)

En Joaquim sí que se sap entendre! No es mata treballant i es diverteix tant com pot / Ja veig que no et saps entendre; tal com ets no viuràs mai tranquil (R-M)

campar-se-la, viure la vida, viure bé