ORGANITZACIÓ

mercat de crèdit SN, organització institucional formada per totes les operacions de crèdit (EC)

El mercat de crèdit ha recomanat una petita alça en els tipus d’interès