ORDRE

a les ordres (d’algú) SP, sota l’autoritat d’algú (R-M)

Abans, als homes, no els agradava treballar a les ordres d’una dona, però ara ja s’hi han avesat

a la disposició (d’algú), al manar (d’algú)

al servei de (p.ext.)

al manar (d’algú) SP, segons el voler d’algú / sota l’autoritat d’algú (R-M, *)

En aquella empresa és al manar del seu oncle

a les ordres (d’algú), a la disposició (d’algú), a la volença (d’algú)