ORA

temps dolç SN, temps molt bo (A-M)

Quan fa temps dolç, dóna bo sortir a passejar

bon temps

fer bo (p.ext.), l’estiuet de sant Martí (p.ext.)