OPTIMISTA

pintar-li (alguna cosa) de color de rosa (a algú) SV, fer que algú percebi una cosa com si fos molt fàcil o molt bonica

Sempre li havien pintat el matrimoni de color de rosa, però ara ha descobert que de vegades és un llit d’espines / M’ho va pintar tot de color de rosa i en realitat no era així

veure (alguna cosa) de color de rosa (inv.), fer veure el blanc negre (a algú) (p.ext.), fer veure la lluna al mig del dia (a algú) (p.ext.), fer veure una cosa per altra (a algú) (p.ext.)

veure (alguna cosa) de color de rosa SV, jutjar amb optimisme / ésser massa optimista, veure-ho tot molt bell o molt fàcil (R-M, A-M)

Sempre veu les coses de color de rosa, mai no s’adona de les dificultats / No s’amoïna mai ni veu cap dificultat; tot ho veu de color de rosa / Els joves ho veuen tot de color de rosa (També s’usa amb la forma veure-ho tot de color de rosa) (*, R-M, EC)

veure (alguna cosa) de color rosa (v.f.), veure-ho negre (ant.), tocar de peus a terra (ant.), pintar-li (alguna cosa) de color de rosa (a algú) (inv.), de color de rosa (p.ext.)