OPRIMIR

fer passar per un cós d’agulla (a algú) SV, fer passar estretors / manar algú molt estret (de menjar, de diners, de facultat d’obrar, etc.) (R-M, A-M)

És excessivament avar i tots els de casa seva els fa passar per un cós d’agulla; no sé com ho suporten / El seu pare el fa passar per un cós d’agulla, perquè no sap com podran tirar endavant (R-M)

passar-la magra (inv.), passar per l’adreçador (inv.), passar per l’aplanador (inv.)