OPORTÚ

anar al pèl SV, (arribar) al moment oportú, a mesura del desig (EC)

Que ell ho preguntés va anar al pèl per poder entrar en el tema / Si véns a les tres, vindràs al pèl; així podrem començar més aviat la feina / Aquestes pessetes m’han vingut al pèl (També s’usa amb el verb venir) (R-M, R-M, EC)

venir bé (a algú), com l’anell al dit, al punt, a propòsit, venir a tomb, venir a tall, venir al cas, a punt

arribar a temps SV, arribar a un acte, abans que aquest comenci o s’esdevingui (A-M)

Has arribat a temps; necessitava que algú m’ajudés / No hem arribat a temps al concert / Van sortir a temps dels grans magatzems, un segon més tard i l’atemptat els hauria afectat / El que dius ve a temps per a resoldre la situació (També s’usa amb els verbs de moviment entrar, sortir, venir, etc.) (R-M, EC, *, *)

ésser a temps (de fer alguna cosa), venir a tall, venir a tomb, a bona hora

arribar l’hora de O, arribar el moment, el temps adequat a una cosa (A-M)

Ha arribat l’hora de la veritat / Ha arribat l’hora de marxar (També s’usa amb la forma venir l’hora de)

ésser hora de

ésser qüestió (de fer alguna cosa) (p.ext.)

baixar dels núvols SV, venir de manera oportuna

Sort que ja ets aquí, baixes dels núvols

baixar del cel, caure dels núvols, plogut del cel, davallat del cel

caure del cel SV, ésser providencial (R-M)

Aquests diners li han caigut del cel; els necessitava molt (S’usa normalment en forma perfectiva) (R-M)

baixar del cel, caure dels núvols, plogut del cel, davallat del cel

cop de sort (p.ext.)

davallat del cel SA, arribat amb gran oportunitat (A-M)

Em va arribar davallat del cel aquell home i al cap de poc temps ens vam casar

plogut del cel, baixar dels núvols, caure del cel, baixar del cel

ésser a temps (de fer alguna cosa) SV, ésser a un acte, abans que aquest comenci o s’esdevingui (A-M)

Va córrer molt i encara va ser a temps d’agafar el tren / Vam ésser a temps d’entrar al teatre i veure l’espectacle (R-M, *)

arribar a temps

ésser hora de SV, ésser el temps oportú, convenient, per a tal cosa (A-M)

Encara no és hora que jo us ho diga / Després de tot el que hem dit, és hora d’anar-se’n (A-M, *)

arribar l’hora de

ésser pa i mel SV, venir molt a propòsit (IEC)

Ets pa i mel, sempre arribes al millor moment

com l’anell al dit (p.ext.), com bunyol dins mel (p.ext.)

plogut del cel SA, arribat amb gran oportunitat (A-M)

Aquells diners m’han arribat com ploguts del cel

davallat del cel, baixar dels núvols, caure del cel, baixar del cel

venir a tall SV, ésser oportú (R-M)

Aquell comentari va venir a tall per a demostrar-li que no tenia raó / Això que has dit no ve a tall; ara es tracta d’una altra qüestió (*, R-M)

venir al cas, venir a tomb, com l’anell al dit, a propòsit, a punt, arribar a temps, anar al pèl, fer al cas, ésser del cas

venir a tomb SV, venir a propòsit, ésser oportú (EC)

Avui no és bona ocasió per a parlar-li, però quan vingui a tomb li explicaré tot com ha anat / La conversa vingué a tomb per a parlar de la meva vida / Si va dient la primera cosa que li ve a tomb, tindrà problemes (R-M, EC, *)

venir al cas, a propòsit, venir a tall, anar al pèl, arribar a temps, fer al cas, ésser del cas

fora de lloc (ant.), no fer al propòsit (ant.), no venir al propòsit (ant.), fer ballar els gegants abans de Corpus (ant.), no estar el diable per fer creus (ant.)

venir al cas SV, tenir relació / escaure’s, ésser oportú, convenir, importar (R-M, *)

Aquell sermó va venir al cas i la va fer reaccionar / Ens volia desorientar parlant de coses que no venien al cas però el vàrem obligar a puntualitzar / La teva resposta va venir molt al cas (També s’usa amb el quantificador molt en posició postverbal) (*, R-M, EC)

venir a tomb, a propòsit, venir a tall, fer al cas, venir de totes quatre potes, venir bé (a algú), anar al pèl, ésser del cas

no treure cap a res (ant.), no fer al propòsit (ant.), no venir al propòsit (ant.), ésser fora del cas (ant.), sortir amb estirabots (ant.), tocar-hi (p.ext.)