OPINIÓ

a parer (d’algú) SP, segons el parer de (IEC)

A parer de la Míriam, no hauríem d’actuar tan ràpid / A parer seu ens equivoquem fent-ho d’aquesta manera

a opinió (d’algú), a coneguda (d’algú), a judici (d’algú), al seu dir, a criteri (d’algú), al meu entendre

al parer (d’algú) (v.f.), donar-li de parer (a algú) (p.ext.)

al meu entendre SP, segons jo entenc / segons la meva comprensió o manera de veure (IEC, EC)

Aquesta qüestió, al meu entendre, pot solucionar-se fàcilment / Al seu entendre les coses no van gaire bé a l’empresa (També s’usa amb les altres formes del possessiu) (*, R-M)

al seu dir, a parer (d’algú)

l’opinió pública SD, estat de consciència col·lectiu al qual arriba una comunitat davant un fet o un estímul determinats (IEC)

L’opinió pública està desil·lusionada amb l’actuació d’alguns polítics de la comunitat

la veu del poble

la veu del poble SD, opinió general d’una col·lectivitat o mitjà d’expressar-la (IEC)

Els polítics sempre prometen que escoltaran la veu del poble / Segons la veu pública, aquell home no havia exercit el càrrec amb gens de dignitat (També s’usa amb la forma la veu pública) (*, R-M)

l’opinió pública

punt de vista SN, manera de jutjar (IEC)

Ell parteix d’un punt de vista equivocat perquè no coneix la veritable causa d’aquest fet / Li van demanar que exposés el seu punt de vista / Si es considera des d’aquest punt de vista, és clar que té raó (R-M, EC, Fr)

al seu dir (p.ext.), punt de mira (p.ext.)