OPERAR

manejar el diner SV, (amb diners) fer operacions de pagament, de cobrament, etc. (IEC)

Es nota que maneja el diner: cada any té forts ingressos i s’acaba de comprar una casa a la costa

tocar diners (p.ext.), tocar-ne de calents (p.ext.)