ONCLE

oncle valencià SN, cosí del pare o de la mare (EC)

Ha vingut el meu oncle valencià per part de mare / Hem enterrat la nostra tia valenciana aquest matí (També s’usa amb el nom tia)

nebot valencià (inv.)