OMETRE

deixar (alguna cosa) al tinter SV, deixar d’escriure o de dir alguna cosa; fer-ne cas omís (A-M)

I encara he deixat la meva opinió al tinter / Ha deixat al tinter moltes coses que calia remarcar i que per ara no li ha convingut fer públiques (*, R-M)

deixar-se (alguna cosa) al pap, quedar-se (alguna cosa) al pap, deixar (alguna cosa) de banda, deixar (alguna cosa) enlaire

quedar al tinter (inv.)

deixar (alguna cosa) de banda SV, ometre / no tenir en compte quelcom que calia dir o fer (R-M, *)

Deixa els problemes de banda i sigues feliç / Deixa de banda totes aquestes consideracions i cerca la solució més adequada (*, R-M)

passar (alguna cosa) per alt, passar (alguna cosa) en silenci, deixar (alguna cosa) al tinter, fer cas omís de, a part

deixar córrer (alguna cosa) (p.ext.)

fer cas omís de SV, ometre / no mostrar atenció ni concedir importància a algú o a alguna cosa (Fr, *)

Sempre fa cas omís dels meus consells; per això sempre s’equivoca

fer cas de (ant.), tenir consideracions (ant.), ja poden dir missa (p.ext.), que diguin missa (p.ext.)

passar (alguna cosa) en silenci SV, no parlar d’alguna cosa (IEC)

Passarem les seves impertinències en silenci i tractarem una altra qüestió / Quan dijous vam fer la reunió, aquest punt ens va passar sota silenci (També s’usa amb la forma passar (alguna cosa) sota silenci)

passar (alguna cosa) per alt, deixar (alguna cosa) de banda

passar (alguna cosa) per alt SV, passar en silenci, fer omissió / ometre alguna cosa (R-M, IEC)

Va passar aquell comentari per alt, perquè, si li hagués replicat, s’haurien barallat de valent / Va passar el seu nom per alt a consciència i va aconseguir fer-lo enfadar de valent

passar (alguna cosa) en silenci, deixar (alguna cosa) de banda, passar per sobre de