OMBRA

ombres xineses SN, espectacle basat en les ombres que, valent-se de figures gairebé sempre articulades, un operador invisible projecta en un llenç blanc situat entre ell i els espectadors (EC)

A la tarda va anar a veure un espectacle d’ombres xineses

jocs de llum (p.ext.)

sol i ombra SCoord, ombra no gaire compacta, en la qual es veu a petits claps la claror del sol (A-M)

Feia molta calor i s’esperaven entre sol i ombra / S’estima més estar a sol i ombra que no pas a ple sol

al sol (p.ext.)