OMÈS

quedar al tinter SV, quedar per dir alguna cosa

Encara han quedat al tinter moltes qüestions (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc.)

deixar (alguna cosa) al tinter (inv.), ésser enlaire (p.ext.)