OFUSCAR-SE

perdre el món de vista SV, expressió usada per a indicar el desbordament, la desorientació, etc., que ha sofert algú a causa de determinades circumstàncies (EC)

En trobar-se davant per davant d’aquell que l’havia perjudicat tant, va perdre el món de vista; si no l’haguessin retingut se li hauria llançat al damunt (R-M)

perdre el cap, perdre l’oremus, perdre els estreps

perdre el seny SV, obcecar-se / perdre la memòria o l’esment d’allò que cal fer o dir (R-M, *)

Convé no perdre el seny i obrar ben serenament / Comprenc que vulguis discutir amb ell, però, per damunt de tot, no perdis l’enteniment; pren-t’ho amb calma (També s’usa amb el nom enteniment) (R-M)

perdre el cap, perdre l’oremus, perdre els estreps, perdre el compàs

recobrar el seny (ant.), treure (algú) de seny (inv.), treure el seny (a algú) (inv.)

perdre el timó SV, perdre el domini de si mateix (R-M)

Per més contratemps que li sobrevenien, ell no perdia mai el timó; tot ho sabia suportar (R-M)

perdre el cap, perdre l’oremus, perdre els estreps, perdre el compàs

sense timó (p.ext.)