OFERIMENT

per a servir-lo SP, fórmula cortesa d’oferir atenció o servei / fórmula de respecte que se sol usar després de manifestar a algú el propi nom, o contestant a la pregunta (R-M, A-M)

Sí, senyor, l’encarregat sóc jo, per a servir-lo; què desitja? / Com us dieu? Joan Pi, per a servir-vos / Digui: que potser és estudiant? Sí senyora, per a servir-la (S’usa amb els pronoms de segona i de tercera persones) (R-M, EC, A-M)

servidor de vostè

al servei de (p.ext.), oferir els seus respectes (a algú) (p.ext.)