OFENDRE'S

agafar-se (alguna cosa) a la valenta SV, sentir-se ferit en la dignitat, molestar-se fortament

Sempre t’agafes les coses a la valenta. Has de mirar de ser menys susceptible

prendre’s (alguna cosa) a pit

donar-se greuge SV, sentir-se ofès per algú o alguna cosa (EC)

Es va donar greuge perquè no el van nominar millor actor

prendre’s (alguna cosa) en greuge

posar-se-li com una patada al cul (a algú) SV, algú, rebre malament alguna cosa que ha dit o fet algú altre

Aquell comentari que li has fet se li ha posat com una patada al cul. Hauries d’anar a demanar-li perdó

assentar-se-li malament (a algú), posar-se-li malament (a algú), saber greu (a algú)

[patada: mot no registrat a l’IEC]

prendre’s (alguna cosa) a mal SV, ofendre’s per una paraula (Fr)

Sempre es pren tot el que li dic a mal

prendre’s (alguna cosa) malament, prendre’s (alguna cosa) en greuge

prendre’s (alguna cosa) (ant.)

prendre’s (alguna cosa) a pit SV, ofendre’s / sentir-se ferit en la dignitat, molestar-se fortament (R-M, *)

Es va prendre a pit les paraules que li acabaven de dir i ningú no el va poder convèncer que no hi havia cap mala intenció / Es va prendre aquell comentari a pit (R-M, *)

agafar-se (alguna cosa) a la valenta

prendre’s (alguna cosa) en greuge SV, sentir-se ofès per algú o alguna cosa (EC)

S’ha pres el que li ha dit en greuge / Ja sabies que amb el seu caràcter s’ho podia prendre en gran greuge (També s’usa amb el modificador gran en posició prenominal)

prendre’s (alguna cosa) malament, donar-se greuge, prendre’s (alguna cosa) a mal

prendre’s (alguna cosa) malament SV, molestar-se / sentir-se ofès per algú o alguna cosa (R-M, *)

S’ha pres alguns comentaris que li han fet molt malament / No sé per què t’has pres malament el que han dit dels teus pares; no ho trobo gens ofensiu (També s’usa amb el verb agafar i amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial) (*, R-M)

prendre’s (alguna cosa) en greuge, prendre’s (alguna cosa) a mal, agafar (alguna cosa) pel costat que crema, agafar (alguna cosa) per la punta que crema

prendre’s (alguna cosa) (ant.)