OEST

sol colgant SN, la part de ponent / la part de l’horitzó per on se pon el sol (IEC, A-M)

El vaixell va fer mar endins cap a sol colgant

sol ponent

sol ixent (ant.)

sol ponent SN, part de ponent / la part de l’horitzó per on se pon el sol (EC, A-M)

Van dirigir-se cap a sol ponent

sol colgant

sol ixent (ant.)