OCUPACIÓ

borsa de treball SN, entitat destinada a fer conèixer les ofertes i les demandes d’ocupació / entitat de caràcter públic destinada a fer correspondre, en la mesura del possible, les ofertes i les demandes d’ocupació i a facilitar treball a qui ho sol·licita (IEC, EC)

Cada setmana mira els anuncis de la borsa de treball

oficina de col·locació (p.ext.)