OCCITÀ

la llengua d’oc SD, occità / llengua romànica parlada a Occitània (IEC, *)

Els trobadors utilitzaven la llengua d’oc com a mitjà d’expressió poètica

la llengua d’oïl (p.ext.)