OBTENIR

a pols SP, mitjançant el propi esforç / obtenir alguna cosa amb el sol esforç, sense l’ajut de ningú (R-M, EC)

Ja pot sentir-se ufanós perquè s’ha guanyat el càrrec a pols; ha treballat durant molts anys i amb molta eficiència / Va sortir a pols d’una mala situació (S’usa normalment com a complement dels verbs guanyar, obtenir, etc.) (R-M)

fer mèrits (p.ext.)

agafar el peix per la cua SV, obtenir una cosa difícil (Fr)

Avui he agafat el peix per la cua: he aconseguit que la direcció acceptés les meves propostes

agafar peix (p.ext.), treure foc (p.ext.)

arribar i moldre SCoord, obtenir tot seguit el que hom es proposava / expressió usada per a manifestar que hom ha obtingut alguna cosa amb una rapidesa sorprenent (Fr, EC)

Va ser arribar i moldre, vaig convèncer immediatament tota l’audiència de la necessitat de tirar endavant el meu projecte (Només s’usa en infinitiu)

dit i fet

amb les mans buides (ant.), quedar amb un pam de nas (ant.)

arribar i fer farina (Gir., Llofriu), arribar i fènyer (Val.), arribar i seure (Mall.), arribar i empènyer (Men.)

[Barc., Vallès, Ripollès (A-M)]

ficar-se (alguna cosa) a la butxaca SV, estar segur d’obtenir alguna cosa

S’ha ficat el títol a la butxaca, ara ja pot exercir d’advocat (També s’usa amb el verb fotre)

tenir (alguna cosa) a la butxaca (p.ext.), dur (alguna cosa) a la butxaca (p.ext.)

sortir-se amb la seva SV, algú, aconseguir allò que es proposava (IEC)

Sap com aconseguir allò que vol, sempre se surt amb la seva (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

agafar peix, treure foc, treure-la llarga, fer tec

sortir amb la seva (v.f.), guanyar el capítol (p.ext.)

treure foc SV, obtenir allò que es volia, a força d’enginy, habilitat o esforç (A-M)

És dels qui sap treure foc i al final ha aconseguit la feina que volia

sortir-se amb la seva, agafar peix

agafar el peix per la cua (p.ext.)