OBSTINAR-SE

creuar-se-li els cables (a algú) O, entossudir-se en una actitud, una opinió, etc.

No li facis cas, que quan se li creuen els cables no hi ha manera de fer-lo canviar d’opinió

ficar el cap al cove (p.ext.), ficar el cap a l’olla (p.ext.), fer el bot (p.ext.)

defensar (algú o alguna cosa) a peu i a cavall SV, obstinar-se a defensar algú o alguna cosa amb obstinació / valent-se de tots els mitjans / amb gran interès i persistència (*, R-M, A-M)

Defensa la seva actitud a peu i a cavall / Per més que li ho neguin, ell sosté a peu i a cavall que tot és veritat (També s’usa amb el verb sostenir) (*, R-M)

defensar (algú o alguna cosa) a capa i espasa, fer-se fort

tretze són tretze (p.ext.), contra vent i marea (p.ext.), amb dents i ungles (p.ext.)

fer el bot SV, obstinar-se en una actitud / entossudir-se en una actitud de retraïment fent l’ofès o el disgustat amb algú per produir en ell un sentiment de greu o de penediment, esperant ésser desagreujat, pregat de deposar la seva actitud, etc. (Fr, IEC)

Es va enfadar i va fer el bot, es va negar a venir amb nosaltres

tancar-se a la banda, ficar el cap a l’olla, ficar el cap al cove

creuar-se-li els cables (a algú) (p.ext.)

fer-se fort SV, entossudir-se en una actitud, una opinió, etc., mantenir-la a ultrança (EC)

Ell es fa fort assegurant que no va fer-ho expressament, però tots sabem que duia mala intenció (R-M)

defensar (algú o alguna cosa) a peu i a cavall

aguantar el punt (p.ext.)

ficar el cap a l’olla SV, entestar-se, obstinar-se / obstinar-se a fer alguna cosa (R-M, EC)

Va ficar el cap a l’olla i no volia reconèixer que no tenia raó

ficar el cap al cove, tancar-se a la banda, fer el bot

creuar-se-li els cables (a algú) (p.ext.)

ficar el cap al cove SV, entestar-se, obstinar-se (R-M)

Si fica el cap al cove no hi haurà manera de convèncer-lo (R-M)

ficar el cap a l’olla, tancar-se a la banda, fer el bot

creuar-se-li els cables (a algú) (p.ext.)

ficar la banya en un forat SV, entossudir-se a fer alguna cosa (IEC)

Val més que no t’hi amoïnis; ha ficat la banya en un forat i no el trauràs d’aquí / Ha ficat la banya en un forat i no la faràs canviar d’opinió sobre la nova llei (R-M, *)

ficar la banya (en alguna cosa)

ficar la banya a un forat (v.f.), afluixar la corda (ant.), ésser del morro fort (p.ext.), arrimat a la seva (p.ext.)

ficar-se (alguna cosa) al barret SV, tenir una idea fixa (R-M)

Quan es fica una idea al barret, no para fins a aconseguir-la / S’ha ficat al barret que vol anar a caçar, tot i que és temps de veda (*, R-M)

ficar la banya (en alguna cosa), ficar-se (alguna cosa) al cap, ficar-se (alguna cosa) dins el carbassot

ficar-se (alguna cosa) al cap SV, proposar-se decididament de fer alguna cosa, obstinar-s’hi / entestar-se, enderiar-se (EC)

S’ha ficat aquest projecte al cap, malgrat que és una idea molt ambiciosa / S’ha ficat al cap que ha d’escriure un llibre / S’ha posat al cap que ha de fer un viatge tota sola (També s’usa amb els verbs fotre i posar) (*, EC, *)

ficar-se (alguna cosa) al barret, ficar la banya (en alguna cosa), ficar-se (alguna cosa) dins el carbassot

ficar-se-li al cap (a algú) (p.ext.)

ficar-se (alguna cosa) dins el carbassot SV, obstinar-se / entossudir-se en una actitud, una opinió, etc., mantenir-la a ultrança (Fr, *)

S’ha ficat aquesta mania dins el carbassot i ara no hi ha qui la hi tregui de sobre / L’Albert s’ha ficat dins el carbassot que no vol venir al cinema

ficar-se (alguna cosa) al barret, ficar-se (alguna cosa) al cap, ficar la banya (en alguna cosa)

ficar-se-li a la barretina (a algú) SV, entestar-se / tenir un ferm propòsit, una idea fixa (R-M, *)

Se li ha ficat a la barretina que demà hem de marxar de matinada

ficar-se-li entre cella i cella (a algú), ficar-se-li al cap (a algú), ficar-se-li una ceba al cap (a algú)

posar peu fiter SV, disposar-se a no cedir / estar decidit a no canviar d’opinió (A-M, R)

Volien fer-me dir que sí, però em vaig posar peu fiter i no en sortiren amb la seva / La Laura ha posat peu fiter i no vol admetre que la Sílvia té raó (A-M, *)

baixar bandera (ant.), donar el braç a tòrcer (ant.), tenir una ceba al cap (p.ext.), no anar de res (p.ext.)

[Mall.]

posar-se barres estretes SV, prendre una determinació resolta, obstinar-se a qualque cosa (A-M)

Se va posar barres estretes i va acabar de fer sa feina

[Mall. (A-M)]

posar-se de cul a la paret SV, mantenir-se en una actitud contrària / obstinar-se a no accedir a quelcom / entossudir-se, posar-se ferm i irreductible en son voler (R-M, Fr, A-M)

Intentaven de convèncer-lo, però ell es va posar de cul a la paret i es va mantenir ferm en la seva opinió (R-M)

tancar-se a la banda

baixar del burro (ant.), fer-se fort (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

voler fer entrar el clau per la cabota SV, obstinar-se a fer una cosa impossible / entossudir-se en un procediment ineficaç, contraproduent / voler tenir raó de totes les maneres, insistint tossudament (Fr, IEC, EC)

S’ha convençut que té la raó i vol fer entrar el clau per la cabota

voler treure pols de sota l’aigua

voler tocar el cel amb la mà (p.ext.)