OBSTACLE

barrera arquitectònica SN, obstacle, tant en els espais públics com en les instal·lacions de serveis i en el mobiliari urbà, que dificulta o impedeix l’accessibilitat i l’ús a persones amb disminucions físiques (T)

L’escala de l’entrada és d’una bellesa extraordinària però l’arquitecte no va pensar que és una barrera arquitectònica per a les persones amb mobilitat reduïda / L’ajuntament d’aquella ciutat està intentant eliminar les barreres arquitectòniques, per tal que tots els ciutadans tinguin les mateixes condicions per a accedir a tot arreu