OBSERVAR

estar a la mira SV, estar observant per veure alguna cosa, atènyer-la, etc. (A-M)

Des d’ara començarem a estar a la mira / Ni vull que en passeu treball ni fatiga mas que romangam al manco a la mira (També s’usa amb el verb romandre) (A-M)

estar a la posta, estar a l’aguait

estar a l’expectativa (d’alguna cosa) (p.ext.), clavar els ulls damunt (p.ext.)

mirar (algú o alguna cosa) de cara SV, considerar atentament, obertament / observar a fons, considerar (algú) per conèixer qui és, quins són els seus mèrits (R-M, EC)

Cal que mirem de cara les persones, si volem conèixer-les de veritat / No ens precipitem; aquesta qüestió s’ha de mirar de cara per no equivocar-nos (*, R-M)

mirar (alguna cosa) amb quatre ulls

passar (alguna cosa) per la vista (p.ext.), passar els ulls (per alguna cosa) (p.ext.)

prendre-li el pols (a algú) SV, sondar les intencions d’algú / observar-lo discretament per deduir el seu estat d’ànim, la seva opinió, les seves intencions (IEC, A-M)

Fa molt temps que li prenc el pols i el conec, sé com reaccionarà si li ho dius

formar expedient (a algú) (p.ext.)