OBRIR

1. fer accessible (allò que està tancat o clos) llevant o movent allò que ho tanca o clou, separant dues parts juntes

obrir (alguna cosa) de bat a bat SV, obrir (una porta, una finestra, etc.) ben bé del tot (IEC)

Obre la porta de bat a bat, si et plau / Fa molt de temps que la casa ha estat tancada; ara obriu de bat a bat els balcons, que es ventili / Vaig trobar la finestra oberta de bat a bat (*, R-M, Fr)

obrir (alguna cosa) de porta en ample, obrir (alguna cosa) de pal en pal

obrir (alguna cosa) de bat en bat (v.f.)

obrir (alguna cosa) de pal en pal SV, obrir de bat en bat / obrir (una porta, una finestra, etc.) ben bé del tot (A-M, *)

Tenia molta calor i va obrir la finestra de pal en pal

obrir (alguna cosa) de bat a bat, obrir (alguna cosa) de porta en ample

[Emp. (A-M)]

obrir (algú) en canal SV, obrir (un animal, una persona) de dalt a baix (EC)

Després de matar el porc el varen obrir en canal i penjaren les dues meitats en ganxos a la paret / No ha suportat veure com obrien en canal el pobre animal / L’assassí matava les víctimes i les obria en canal (R-M, R-M, *)

fer la missa (a algú)

2. (fig.) donar començament (a alguna cosa), posar en marxa

plantar botiga SV, obrir una botiga (EC)

Des que ha plantat botiga se’l veu més actiu

posar botiga, parar botiga

posar casa (p.ext.), tenir casa oberta (p.ext.)