OBRA

cant del cigne SN, darrera obra d’un músic, d’un poeta, d’un orador (IEC)

Has llegit aquest poema? És el seu cant del cigne

d’obra SP, obra / dit per a referir-se a construccions fetes de pedra, de rajola, etc. (Fr, *)

Han comprat una casa amb les parets d’obra

de fàbrica

de fàbrica SP, de pedra, de rajola, etc. (IEC)

Una obra de fàbrica (IEC)

d’obra

obra vista SN, qualsevol obra, paret, pilar, etc., construïda amb maons cara vista, o sia, sense arrebossar de ciment o d’altre material (IEC)

S’ha comprat una casa d’obra vista