OBLIGACIÓ

a jova SP, locució emprada per a referir-se a la prestació social obligatòria a una feina d’utilitat pública

Anar a jova / És una feina barroera: sembla feta a jova (IEC)

condició sine qua non SN, condició sense la qual la convenció, la venda, etc., no tindrà lloc (IEC)

Portar aquella documentació era condició sine qua non per a poder entrar

no tenir altre remei (p.ext.)

[sine qua non: llatinisme]

el dèbit conjugal SD, en moral, segons una concepció contractual del matrimoni, obligació que té cadascun dels cònjuges d’accedir a la justa demanda d’unió carnal per part de l’altre cònjuge (EC)

El capellà va parlar als nuvis del dèbit conjugal

la creu del matrimoni

la creu del matrimoni SD, el dèbit conjugal (Fr)

La primera vegada que va sentir parlar de la creu del matrimoni ja estava casada

el dèbit conjugal

no tenir altre remei SV, no tenir altra possibilitat d’obrar o de sortir bé (EC)

Si vol comprar-se un cotxe haurà d’estalviar, no té altre remei (També s’usa amb el verb haver)

no tenir altres tornes, per força, sense excusa

condició sine qua non (p.ext.)