OBLIDAT

caure-li de la memòria (a algú) SV, ésser oblidat (IEC)

Tot el passat ja li havia caigut de la memòria; només volia viure el present (R-M)

esborrar-se-li de la memòria (a algú), despintar-se-li de la memòria (a algú), anar-se-li’n del cap (a algú), fer malves

el passat, passat O, expressió per a llevar importància a les coses passades (R-M)

No hi pensis més; el passat, passat; ara procura fer les paus amb ell / No t’amoïnis per aquell fracàs; el passat, passat; per mi, tot oblidat (R-M)

fer taula rasa (d’alguna cosa) (p.ext.)

emportar-se (alguna cosa) el vent O, caure fàcilment en l’oblit / ésser oblidat quelcom (IEC, R-M)

El vent s’emporta els mals records / Va parlar de molts projectes, però pel que es veu se’ls va emportar el vent perquè mai més no n’ha fet esment / Les teves promeses se les ha em-portades el vent; ets molt poc formal (*, R-M, R-M)

no cantar-se’n gall ni gallina (p.ext.)

fer malves SV, ésser una cosa oblidada, que pertany al passat

Aquell antic assumpte ja fa malves; ningú no en parla; està més que oblidat

caure-li de la memòria (a algú), tenir (algú o alguna cosa) en l’oblit

restar en l’oblit (p.ext.), jaure en oblit (p.ext.)

jaure en oblit SV, quedar oblidat

La seva obra va jaure en oblit durant molts anys

restar en l’oblit, quedar per llavor

jaure en l’oblit (v.f.), tenir (algú o alguna cosa) en l’oblit (inv.), fer malves (p.ext.)

no cantar-se’n gall ni gallina SV, ésser oblidat / (d’algú o d’alguna cosa) no parlar-ne ja ningú, haver caigut en l’oblit (R-M, EC)

D’aquell fet, ja han passat molts anys i no se’n canta gall ni gallina / Ara fa forrolla, però d’ací uns quants anys no se’n cantarà gall ni gallina (R-M, EC)

no cantar-ne gall ni gallina (v.f.), emportar-se (alguna cosa) el vent (p.ext.)

quedar per llavor SV, no ésser utilitzat. No actuar (R-M)

Fa molts dies que no has agafat els pinzells; a veure si el quadre que tens començat quedarà per llavor (R-M)

jaure en oblit

quedar tirat (p.ext.)

restar en l’oblit SV, quedar oblidat

Aquell personatge va restar en l’oblit mentre vivia i després de la seva mort el van començar a valorar (També s’usa amb el verb quedar)

jaure en oblit

restar en oblit (v.f.), deixar (algú o alguna cosa) en l’oblit (inv.), tenir (algú o alguna cosa) en l’oblit (inv.), fer malves (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en l’oblit SV, tenir oblidat (A-M)

Les seves primeres obres ja les tenen en l’oblit / Té el seu marit en l’oblit

fer malves

restar en l’oblit (inv.), jaure en oblit (inv.), relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit (p.ext.)