OBLIDAR-SE

passar-li per ull (a algú) SV, passar per alt, oblidar-se (A-M)

M’ha passat per ull de tirar la carta al correu (A-M)

passar-li per malla (a algú), passar per alt (a algú)