OBLIDAR

anar-se-li’n de la memòria (a algú) SV, oblidar / perdre la memòria d’alguna cosa, no recordar-la (Fr, *)

No recordo què t’havia de dir, se me n’ha anat de la memòria

anar-se-li’n del cap (a algú), escapar-se-li de la memòria (a algú), esborrar-se-li de la memòria (a algú)

perdre pistonada (p.ext.), quedar en blanc (p.ext.), quedar in albis (p.ext.)

anar-se-li’n del cap (a algú) SV, oblidar alguna cosa (IEC)

M’havia encarregat que li comprés un quilo d’arròs, però se me n’ha anat del cap / Tot el que li havien encarregat va anar-se-li’n del cap; no va saber què comprar (R-M)

fugir-li del cap (a algú), caure-li de la memòria (a algú), anar-se-li’n de la memòria (a algú)

deixar córrer (alguna cosa) SV, oblidar / esborrar el passat, acabar una qüestió, un tema, etc. (R-M, *)

Deixa córrer el que t’ha dit i posa’t a fer feina / Ja ho ha deixat córrer tot i l’ha perdonat (*, R-M)

passar l’esponja, deixar morta (alguna cosa), relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit

deixar (alguna cosa) de banda (p.ext.)

deixar (algú o alguna cosa) en l’oblit SV, oblidar / oblidar algú o alguna cosa, no recordar-la, no tenir-la present en l’esperit (A-M, *)

Feia temps que havia deixat el seu exmarit en l’oblit / Ha volgut deixar en l’oblit els mals records / Ha posat en l’oblit que el seu pare la maltractava (També s’usa amb el verb posar)

relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit

deixar (algú o alguna cosa) en oblit (v.f.), treure (algú o alguna cosa) de l’oblit (ant.), restar en l’oblit (inv.)

deixar morta (alguna cosa) SV, relegar a l’oblit / oblidar alguna cosa, no recordar-la, no tenir-la present en l’esperit (R-M, *)

Si han deixat mort aquest afer, no en parlem més / En comprovar la dificultat d’arribar a una entesa referent a aquell plet, van optar, uns i altres, per deixar-ho mort, i ja no se n’ocuparen més (S’usa amb noms que denoten acords, afers, etc. com a complement) (*, R-M)

tirar terra damunt (d’alguna cosa), deixar córrer (alguna cosa), relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit

despintar-se-li de la memòria (a algú) SV, oblidar / perdre la memòria d’alguna cosa, no recordar-la (Fr, *)

Aquells records se li han despintat de la memòria, ho ha oblidat tot

escapar-se-li de la memòria (a algú), esborrar-se-li de la memòria (a algú), caure-li de la memòria (a algú)

imprimir (alguna cosa) a la memòria (ant.), tenir (alguna cosa) gravada a la memòria (ant.)

esborrar-se-li de la memòria (a algú) SV, oblidar / perdre la memòria d’alguna cosa, no recordar-la (Fr, *)

Sort que m’ho has recordat perquè se m’havia esborrat de la memòria

despintar-se-li de la memòria (a algú), anar-se-li’n de la memòria (a algú), escapar-se-li de la memòria (a algú), caure-li de la memòria (a algú)

imprimir (alguna cosa) a la memòria (ant.), tenir (alguna cosa) gravada a la memòria (ant.)

escapar-se-li de la memòria (a algú) SV, oblidar / perdre la memòria d’alguna cosa, no recordar-la (Fr, *)

Aquell encàrrec se m’ha escapat de la memòria

anar-se-li’n de la memòria (a algú), despintar-se-li de la memòria (a algú), esborrar-se-li de la memòria (a algú), fugir-li del cap (a algú)

estendre un vel sobre (alguna cosa) SV, no parlar més d’alguna cosa, oblidar-la (IEC)

Han estès un vel sobre aquest tema per evitar discussions / Com que són ells els culpables, han procurat tirar-hi un vel al damunt perquè no transcendeixi (També s’usa amb la forma estendre un vel al damunt (d’alguna cosa) i amb el verb tirar) (*, R-M)

passar l’esponja, tirar terra damunt (d’alguna cosa), passar pàgina

treure el vel (ant.)

fer taula rasa (d’alguna cosa) SV, considerar com a nul tot el que ha estat fet anteriorment / expressió que hom utilitza per a indicar l’anul·lació de tot el que ha estat fet anteriorment (IEC, EC)

Fes taula rasa de tot el que havíem acordat (EC)

passar l’esponja, passar ratlla (a alguna cosa), passar (alguna cosa) per alt, passar pàgina

el passat, passat (p.ext.)

fugir-li del cap (a algú) SV, anar-se’n de la memòria / oblidar-se d’alguna cosa (IEC, EC)

Ho sabia, però m’ha fugit del cap; tinc poca memòria (R-M)

anar-se-li’n del cap (a algú), escapar-se-li de la memòria (a algú)

passar l’esponja SV, esborrar el passat, acabar una qüestió (R-M)

Oblida el mal que t’ha fet; és millor passar l’esponja i que no se’n parli més / La falta és perdonada: oblidem-la, passem-hi l’esponja (R-M, IEC)

passar pàgina, estendre un vel sobre (alguna cosa), fer taula rasa (d’alguna cosa), treure’s (algú o alguna cosa) del cap, tirar terra damunt (d’alguna cosa), deixar morta (alguna cosa), passar ratlla (a alguna cosa), deixar córrer (alguna cosa)

al cap del carrer (p.ext.)

passar pàgina SV, esborrar el passat, acabar una qüestió

Hem de mirar de passar pàgina i oblidar els mals del passat

passar l’esponja, passar ratlla (a alguna cosa), estendre un vel sobre (alguna cosa), fer taula rasa (d’alguna cosa), tirar terra damunt (d’alguna cosa)

passar (alguna cosa) per alt SV, passar inadvertit quelcom, no ésser notat / oblidar-se d’alguna cosa (A-M, EC)

Com pot ser que els hagi passat això per alt? / A la relació no hi ha el teu nom; es veu que en copiar la llista el van passar per alt (*, R-M)

passar-li per ull (a algú)

bufar-li (alguna cosa) a l’orella (a algú) (ant.)

passar ratlla (a alguna cosa) SV, deixar per llest un afer / deixar de pensar en una cosa o de parlar-ne, obrar com si tal cosa no hagués estat feta o dita (R-M, A-M)

No cal parlar més d’aquesta qüestió; ja s’ha acabat; passem ratlla / No hi pensem més: passem-hi ratlla (El complement és opcional) (R-M, EC)

passar l’esponja, passar pàgina, fer taula rasa (d’alguna cosa), treure’s (algú o alguna cosa) del cap

relegar (algú o alguna cosa) a l’oblit SV, oblidar / oblidar algú o alguna cosa, no recordar-la, no tenir-la present en l’esperit (Fr, *)

Sabia que ràpidament relegaria aquell home a l’oblit, perquè no tenia cap tret que li cridés l’atenció / Com que aquella pel·lícula no li va agradar l’ha relegat a l’oblit

deixar (algú o alguna cosa) en l’oblit, deixar córrer (alguna cosa), deixar morta (alguna cosa)

treure (algú o alguna cosa) de l’oblit (ant.), tenir (algú o alguna cosa) en l’oblit (p.ext.)

tirar terra damunt (d’alguna cosa) SV, procurar que no es parli d’alguna cosa, que quedi oblidada / no parlar-ne més i procurar que sia oblidada (IEC, A-M)

Hem d’intentar no recordar-ho: cal tirar terra damunt de tots aquells fets desagradables

passar l’esponja, estendre un vel sobre (alguna cosa), deixar morta (alguna cosa), passar pàgina

tirar terra al damunt (d’alguna cosa) (v.f.), treure (alguna cosa) a la llum (ant.), posar (alguna cosa) al descobert (ant.)

treure’s (algú o alguna cosa) del cap SV, oblidar / procurar i aconseguir no pensar en algú o en alguna cosa (R-M, *)

No puc treure’m del cap tot el que em vas dir ahir / T’has de treure la Maria del cap i conèixer altres noies (R-M, *)

treure’s (algú o alguna cosa) del pensament, passar l’esponja, passar ratlla (a alguna cosa)

treure’s (algú o alguna cosa) del pensament SV, procurar i aconseguir no pensar (en algú o) en alguna cosa (A-M)

Es va treure la casa del pensament un cop se la va haver venuda / No es podia treure aquell noi del pensament / No me la puc treure mai del pensament (*, *, A-M)

treure’s (algú o alguna cosa) del cap

un clau en treu un altre O, una pena, un amor, etc. fer-ne oblidar un altre (IEC)

No et preocupis, d’homes n’hi ha molts, pensa que un clau en treu un altre