OBJECTAR

haver-hi (alguna cosa) a dir SV, haver-hi motius d’objecció, de reprensió, de queixa, respecte a alguna cosa (EC)

Hi ha moltes coses a dir sobre el teu comportament aquests darrers mesos

tenir (alguna cosa) a dir

no tenir res a dir (ant.)

tenir (alguna cosa) a dir SV, tenir motius d’objecció, de reprensió, de queixa, respecte a alguna cosa (IEC)

Si ell ho vol així, tu, què hi tens a dir? No tens cap dret a oposar-t’hi (R-M)

haver-hi (alguna cosa) a dir

no tenir res a dir (ant.)

treure pols de sota l’aigua SV, fer objeccions (R-M)

No et pensis que s’avindrà fàcilment al que li diguin; ell treu pols de sota l’aigua i no estarà satisfet fins que li donin tota mena de garanties (R-M)

trobar pèls (en alguna cosa), trobar pegues (en alguna cosa)

trobar pegues (en alguna cosa) SV, fer objeccions (R-M)

Com vol ser feliç si troba pegues en tot el que li diuen? / Ja ho tenim decidit, però cal comptar que ell segurament hi trobarà pegues; sempre té quelcom a dir (*, R-M)

trobar pèls (en alguna cosa), trobar pèls als ous, trobar tatxes (en alguna cosa), trobar pèls (en alguna cosa), treure pols de sota l’aigua

dir amén (ant.), dir amén a tot (ant.), fer la contra (a algú) (p.ext.), portar la contra (a algú) (p.ext.), portar la contrària (a algú) (p.ext.), cercar cinc peus al gat (p.ext.), tenir sempre un sis o un as (p.ext.)

trobar pèls (en alguna cosa) SV, trobar defectes per tot / fer objeccions (A-M, R-M)

Si no fan les coses a la seva manera, sempre hi troba pèls

trobar taps (en alguna cosa), treure pols de sota l’aigua, trobar tatxes (en alguna cosa), trobar pèls als ous, trobar pegues (en alguna cosa)

dir amén (ant.), dir amén a tot (ant.), posar pèls (en alguna cosa) (inv.), trobar barra de cap (p.ext.), fer la contra (a algú) (p.ext.), portar la contra (a algú) (p.ext.), portar la contrària (a algú) (p.ext.), tenir sempre un sis o un as (p.ext.)

trobar tatxes (en alguna cosa) SV, trobar inconvenients (R-M)

No us ajudarà; no li semblarà bé el projecte perquè en tot troba tatxes (R-M)

trobar pèls (en alguna cosa), trobar pegues (en alguna cosa), trobar pèls als ous, trobar taps (en alguna cosa)

dir amén (ant.), dir amén a tot (ant.), posar tatxes (a alguna cosa) (inv.), fer la contra (a algú) (p.ext.), portar la contra (a algú) (p.ext.), portar la contrària (a algú) (p.ext.), tenir sempre un sis o un as (p.ext.)