OBJECCIÓ

objecció de consciència SN, actitud de qui es nega al servei militar o a fer servir armes (EC)

En Robert no farà el servei militar: ha decidit fer objecció de consciencia

objector de consciència (p.ext.), servei social substitutori (p.ext.), servei militar (p.ext.), prestació social substitutòria (p.ext.)