OBERTURA

treure porta (a algun lloc) SV, tenir sortida a algun lloc mitjançant una porta (A-M)

La seva casa treu porta al carrer Ample (IEC)