OBERTAMENT

a banderes desplegades SP, sense reserva, sense amagar-se de res / en senyal de guerra, obertament (R-M, IEC)

Tot el que ell pensa ho diu a banderes desplegades / Aquell ministre actuava sempre ben a banderes desplegades (R-M)

sense reserves, a la destapada, a plena llum, a la cara, a tot vent

de sotamà (ant.), a so de bombo i platerets (p.ext.)

a cartes vistes SP, deixant veure les pròpies intencions / [obrar] amb coneixença plena de totes les dades, mòbils amagats, etc., d’un afer (R-M, IEC)

No pot dir que el seu germà l’hagi enganyat, perquè sempre ha anat a cartes vistes; no s’ha amagat mai de res / El nostre president no actua mai a cartes vistes / Els traficants jugaven a cartes vistes i per això els van enxampar (R-M, R-M, *)

a la destapada, a pit descobert

de sotamà (ant.), ensenyar les cartes (a algú) (p.ext.), abatre les cartes (p.ext.)

a la clara SP, de manera que no deixi lloc a dubtes / manifestament, sense empatx (R-M, IEC)

Que no li agrada la nostra companyia, ho ha dit ben a la clara; tots ho heu sentit / Ha mostrat a la clara la seva línia d’actuació (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.) (R-M, *)

clar i català, clar i llampant, sense embuts, clar i net, de llis, llis i ras, net i cru, nu i cru, de pla, net i pelat, en una paraula, de net a net, de barra a barra, amb tota la boca, a boca plena, a tot vent

a les clares (v.f.), cantar-les clares (p.ext.), parlar en plata (p.ext.), no tenir pèls a la llengua (p.ext.), no tenir rues a la llengua (p.ext.)

a la destapada SP, declaradament, sense amagar-se (A-M)

En aquest cas, el millor és obrar a la destapada; l’ocultació seria pitjor (R-M)

a cartes vistes, a banderes desplegades

de sotamà (ant.), a so de bombo i platerets (p.ext.)

[Mall., Men. (A-M)]

a pit descobert SP, obertament / sense reprimir-se d’obrar davant els altres (R-M, *)

No va gosar dir-li tota la veritat a pit descobert i li va escriure una carta (R-M)

a la cara, amb tota la boca, sense embuts, a la cara, a cara descoberta, a cartes vistes

a plena llum (p.ext.), amb el cor a la mà (p.ext.), amb la mà al pit (p.ext.), amb tot el cor (p.ext.), de cor (p.ext.)

amb tota la boca SP, [parlar] obertament, publicar / [dir] clarament (R-M, EC)

No s’està de dir amb tota la boca que no pensa tornar-hi més, de tan malament que el van rebre (S’usa normalment amb els verbs dir, parlar, etc.) (R-M)

a la clara, a pit descobert, sense embuts, a la cara, llis i ras, a boca plena, a tot vent

de llis (p.ext.), en una paraula (p.ext.), en veu alta (p.ext.)

sense reserves SP, obertament, francament (IEC)

He acceptat la proposta sense reserves

a banderes desplegades

amb reserves (ant.), sense embuts (p.ext.)