OBERT

tenir cortina SV, tenir la botiga oberta un barber / antigament, tenir tenda oberta els barbers i cirurgians (EC, A-M)

Anem a tallar-nos els cabells avui que el barber té cortina