OBEIR

abaixar el cap SV, cedir al voler d’altri, obeir sense replicar (EC)

Després de la reprimenda va haver d’abaixar el cap davant el seu superior / Quan la senyoreta ens crida hem d’acotar el cap (També s’usa amb el verb acotar)

doblegar l’esquena, abaixar veles, ajupir l’esquena, donar el braç a tòrcer

posar-se les sabates a retaló (ant.), alçar la cresta (ant.), fer baixar la tapa (inv.), passar per l’adreçador (p.ext.), anar orella baix (p.ext.), dir amén a tot (p.ext.)

oferir els seus respectes (a algú) SV, manifestar-se disposat a obeir algú (A-M)

Va oferir els seus respectes al nou cap de la companyia (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

donar la dreta (a algú)

passar per ací o per la porta SV, obeir incondicionalment (R-M)

Les normes eren severes, calia passar per ací o per la porta; no hauria servit de res protestar (R-M)

passar per la pedra, passar per l’adreçador, passar per l’aplanador, passar pel tubo

passar per l’aplanador SV, ésser constret a obeir unes normes / haver de fer el que cal de bon o mal grat (R-M, IEC)

Necessita que el facin passar per l’aplanador; ha agafat molts mals costums i cal corregir-lo / M’ha tocat passar per l’aplanador (R-M, *)

passar per l’adreçador, passar per ací o per la porta

fer passar per un cós d’agulla (inv.), passar per les forques caudines (p.ext.)

passar per la pedra SV, ésser constret a obeir unes normes / obligar a fer quelcom, vulgues no vulgues / obligar (algú) a fer quelcom vencent la seva resistència (*, R-M, IEC)

No s’entendrà de raons; estic segur que ens farà passar per la pedra / Aquesta vegada els ha tocat passar per la pedra a ells (R-M, *)

passar per l’adreçador, passar per la mola, passar per ací o per la porta

passar per les forques caudines (p.ext.)