NOTIFICACIÓ

carta de crèdit SN, notificació adreçada per un banquer als seus corresponsals certificant que el portador té dret de retirar sobre el seu crèdit fins a una certa quantitat (IEC)

El director del banc ha escrit deu cartes de crèdit a deu clients nous