NOTAR-SE

veure’s la mà (d’algú) SV, fer-se evident, palesa, la intervenció d’algú en alguna cosa

En els acabats d’aquesta casa, s’hi veu la mà d’en Joan / En la redacció d’aquest document es nota la mà d’en Quim (També s’usa amb el verb notar)